عدم برگزاری مسابقه در سال ۱۳۸۸

با توجه به تغییر ساختار و اعلام تجمیع جوایز مترجم، ناشر، فرد مؤثر و مروج برتر ادبیات ع.ت.ف. در قالب جایزه‌ی ادبیات علمی‌تخیلی و فانتزی در سال ۱۳۸۸، هیأت سیاست‌گذاری آخرین دوره بر آن شد مسابقه‌ی داستان‌نویسی را در سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت برگزار نکند تا زمینه برای برگزاری بهتر و سازمان‌یافته‌تر این مسابقه از سال بعد در قالب «جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن» فراهم شود.

در این راستا و با توجه به رویکرد استقلال این جایزه‌ی ادبی، هیأت سیاست‌گذاری تصمیم گرفت ساختار این جایزه را از آکادمی فانتزی جداسازی کند و گمانه‌زنی‌ها در نهایت به ایجاد تغییر در جایزه و افتتاح این وب‌گاه مجزا انجامید. اطلاعات بیشتر به زودی از همین منبع به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.