تمدید مهلت ارسال آثار هشتمین مسابقه‌ی داستان‌نویسی

دبیرخانه‌ی جایزه‌ي هنر و ادبیات گمانه‌زن به جهت ایجاد فرصت کافی برای آن دسته از نویسندگان که در آخرین روز‌های مهلت ارسال آثار هشتمین دوره‌ي مسابقه‌ي داستان‌نویسی تمدید این مهلت را از این دبیرخانه خواستار شده‌اند، و با نظر به هم‌پوشانی دوره‌ی طولانی امتحانات دانشگاهی با مدت‌زمان پذیرش اثر، تصمیم گرفت تا امکان ارسال اثر را به مدت یک ماه، یعنی تا پایان روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ تمدید کند. توجه داشته باشید این تمدید نهایی بوده و داستان‌هایی که پس از تاریخ اعلام شده برای دبیرخانه‌ی جایزه ارسال شوند، به هیچ عنوان مورد ارزیابی و داوری قرار نخواهند گرفت.

اعلان اولیه مسابقه شامل شرایط کامل «هفتمین دوره‌ی مسابقه‌ی داستان‌نویسی گمانه‌زن» را می‌توانید در این نشانی مشاهده کنید.