اعلان رسمی انحلال جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن

بدین وسیله، هیات امنای جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن، بنا به ماحصل آخرین جلسه‌ی خود، آن‌چه را تحت عنوان «جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن» برگزار می‌شد، پس از هفت دوره برگزاری پیوسته، منحل اعلام کرده و از تمامی علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان در هشتمین دوره‌ی جایزه، که به سبب پاره‌ای از مشکلات تمام و کمال برگزار نشد، پوزش می‌خواهد.
با انحلال این جایزه، حق نشر الکترونیک و چاپی کلیه آثار ارسال شده به طور تمام و کمال در اختیار پدیدآورندگان آن‌ها خواهد بود و هر گونه فعالیتی با عنوان «جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن » از حیز انتفاع ساقط و فاقد اعتبار است.
بدان امید که روزی دیگر در آینده‌ای نزدیک و در قالبی تازه در خدمت شما باشیم.

با احترام
محمد حاج‌زمان
نماینده‌ی هیات امنای جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن