تماس با ما

روابط عمومی جایزه‌ی هنر گمانه‌زن از طریق:

Email: pr@sffaward.ir

با شما در ارتباط است. از ارسال نظرات و پیشنهادات‌تان خوشحال می‌شویم.